Kemikalieskatten

Sverige har infört en kemikalieskatt på vissa produkter. Produkter som sätts på marknaden efter den 1 juli, 2017, kommer att beskattas enligt de nya direktiven.

Branscherna har påtalat att Sverige istället för att införa en skatt bara för Sverige borde verka för ett förbud inom EU och förändring av REACH och RoHS.

krettskort_vit_250

Vårt arbete med skatten

Vi har arbetat med detta skatteförslag sedan utredningen tillsattes. Du kan läsa om vad vi och andra gjort och skrivit i ärendet här.

stop_-hand_250

Vårt förslag

  • Vi föreslår att regeringen istället för en nationell reglering, jobbar för ett förbud av oönskade kemikalier för att på så sätt tillse verklig förändring och förbättring.
EHL
Elektronikbranschen
IT & Telekomföretagen
Svensk Elektronik
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen