Kemikalieskatten

Så påverkas du som konsument av kemikalieskatten

krettskort_vit_250

Så mycket dyrare kan det bli

Tvättmaskin

En tvättmaskin kan bli cirka
400 kronor dyrare.

Dator och skärm

En dator och skärm kan bli cirka
800 kronor dyrare.

Hemmabiosystem

Ett hemmabiosystem (TV, ljud-
anläggning och Blu-ray-spelare) kan bli
cirka 1 200 kronor dyrare.

Spelkonsol

En spelkonsol kan bli cirka
400 kronor dyrare.

Så beräknas skatten

Från Regeringen.se ”Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna”:

”De varor som omfattas av skatteplikt definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer. Bl.a. omfattas vitvaror, datorer, telefoner och TV-apparater. Skatten uppgår till 8 kronor per kilo vara för vitvaror och 120 kronor per kilo vara för övrig elektronik med ett maximalt skattebelopp om 320 kronor per vara.”

info_250

Inga vinnare, bara förlorare

 • Sverige är en tiondels procent av den globala marknaden. De globala producenterna kommer inte att ändra sina tillverkningsprocesser för en så liten marknad. Mängden kemikalier i Sverige eller världen kommer därför inte att minska.

  Ingen effekt
 • Offentlig sektor köper in stora mängder av hemelektronik, t.ex. kylskåp till förskolan, läsplattor till skolan, diskmaskiner till äldreboende. Kostnader ökar för redan hårt pressade kommunbudgetar.

  Ökade kostnader
 • Internethandeln utomlands ifrån kommer att öka. Varor som man handlar från utländska nätbutiker beskattas inte. Konkurrensen för svenska aktörer snedvrids på ett olyckligt sätt.

  Snedvriden konkurrens
 • Försäljning i Sverige beskattas och för att konkurrera på samma villkor som andra europeiska leverantörer kan företagen tvingas att flytta sina varulager från Sverige till andra närliggande länder.

  Sverige eller EU
 • Arbetstillfällen i Sverige kan försvinna när varulager och butiker tvingas flytta utomlands eller lägga ned. HUI Research räknar med att 1 000 jobb kommer att försvinna i Sverige på grund av Kemikalieskatten.

  1 000 förlorade arbetstillfällen

Frågor och svar

Vad är syftet med kemikalieskatten?

Regeringen svar är att man vill att tillverkare byter till flamskyddsmedel som inte beskattas av miljö och hälsoskäl. Ett exempel på flamskyddsmedel som inte beskattas är Antimontrioxid, trots att det enligt Kemikalieinspektionen misstänks vara cancerframkallande och har andra negativa egenskaper. (Se tex. sidan 129 www.kemi.se/global/rapporter/2006/rapport-3-06.pdf)
Detta visar att skatten är ogenomtänkt och införs av andra skäl än för att främja miljön.

Har skatteförlaget tagits fram i samråd med berörda branscher och deras medlemsföretag?

Nej, under de drygt 3 år som arbetet pågått, så har industrin och dess berörda företag fått träffa utredaren vid ett enda tillfälle. Upprepade förfrågningar om fortsatt dialog har konsekvent avvisats.

Har utredaren följt regeringens direktiv?

Nej. Utredaren har på eget bevåg och utan motivering, utöver:

 • brom, lagt till ämnen innehållande klor och fosfor och
 • konsumentprodukter, även lagt till produkter för professionellt bruk.

Är det rimligt att även beskatta ämnen innehållande fosfor?

Nej. Ett stort antal väl undersökta alternativ till bromerade och klorerade ämnen är baserade på fosfor

Är skatteförslaget utformat så att det finns ett tydligt incitament för företag att byta till ämnen med bättre egenskaper.

Nej. Felaktig beskattning sker av resp flamskyddsmedlets tekniska egenskaper, dvs om det är additivt eller reaktivt tillsatt. Allvarligt är vidare att det saknas en definition av vilka hälso- och miljö-egenskaper ett ämne skall ha för att det inte skall beskattas.

Är skatteförslaget utformat så att man undviker sk falsk substitution?

Nej. Det finns ämnen med dokumenterat goda egenskaper som drab-bas av 100% skatt, och ämnen som har cancerframkallande och/ eller fosterskadande egenskaper som får maximal skatterabatt . Vidare kommer miljömärkta produkter av TCO som möter deras senaste kemikaliekrav att beskattas.

Beskattas flamskyddsmedlen utifrån deras hälso- och miljöegenskaper?

Nej. Beskattning sker av resp flamskyddsmedlets tekniska egenskaper, dvs om det är additivt eller reaktivt tillsatt vilket inte har någon som koppling till ämnets hälso- och miljöegenskaper.

Är den tekniska bilagan med de ca 100 flamskyddsmedlen en bra väg-ledning för att bestämma skatten.

Nej. Bilagan är ofullständig och innehåller endast ämnen innehållande brom, klor och fosfor. Den innehåller även felaktigt ämnen som under lång tid har varit förbjudna.  Efterlevnadskontroll kompliceras onödigt. Det är enklare för efterlevnadskontroll om lagen endast fokusera på produkter som innehåller brom eller klor (dvs inte olika föreningar av brom och klor).

Kan den tekniska bilagan med de ca 100 flamskyddsmedlen ersätta behovet av standardiserade mätmetoder?

Nej. En mätmetod behövs fortfarande för att säkra kontroll. Om ansvarig tillsynsmyndighet ifrågasätter en skattskyldigs yrkande av ett maximalt skatteavdrag, måste det finnas en standardiserad mätmetod för avgörande.

Går det utifrån det nu liggande skatteförslaget att genomföra rättssäker marknadskontroll?

Nej. Endast för något enstaka  av de ca 100 ämnen i den tekniska bilagan finns det standardiserade mätmetoder som ger reproducerbara mätresultat, en uppenbar risk för långdragna rättstvister.

Blir företag som har gått före och fasat ut de sämsta ämnena belönade för sitt arbete?

Nej. Eftersom skatten inte har någon koppling till respektive ämnes miljö- och hälsoegenskaper, beskattas både bra och dåliga ämnen, villket straffar de företag som gått före.

Borde inte fraktkostnaden bli högre än skatten om jag beställer en vitvara från t ex Tyskland?

El och elektronikprodukter som idag säljs i Sverige har också transporterats hit eftersom dessa inte längre tillverkas i Sverige. Det betyder att det i priserna som vi ser på produkter som säljs i Sverige idag finns det redan en ”inbyggd” transportkostnad. Denna transportkostnad motsvarar inte exakt vad man som privatkonsument får betala för att själv beställa en produkt från Tyskland, men det stämmer inte att säga att privatimport gör att den totala kostnaden för konsumenten blir lika stor eller större. För övrigt så sker redan idag (utan att skatten ens har införts!) privatimport från utlandet av elektronik och vitvaror och detta är på uppgång. Med denna snedvridna skatt så snabbas detta på ytterligare.

Finns det kryphål i den föreslagna lagen?

Ja. Produkter som konsumenter beställer från företag utomlands är undantagna från skatten. Det innebär att företag gynnas om de flyttar sina lager från Sverige och säljer direkt till konsument från utlandet. Detta kan ske med internetförsäljning, men det är även möjligt att ordna försäljning till konsument i Sverige från utlandet på annat sätt (beställning kan ordnas i en affär). Om varan aldrig funnits i ett lager i Sverige så utgår inte skatten.

Kommer skatten påverka jobben i Sverige?

Det uppskattas att ca 1000 jobb på orter som Eskilstuna, Örebro, Jönköping och Norrköping, där stora vitvarulager finns, är i fara pga. skatteundantaget för produkter som konsumenter beställer från utlandet.

Allmänhetens röster om kemikalieskatten

 • ”Jag gillar betala skatt om det går till vettiga saker…Detta känns tveksamt.”

  Facebook-kommentar
 • ”Ja, då blir det väl bara att köpa elektroniken från ett annat EU land istället. Varför skulle vår regering värna om svenska företag och arbetstillfällen.”

  Facebook-kommentar
 • ”Jag skeppar gärna till er från Tyskland med DHL. Det är helt lagligt.”

  Facebook-kommentar
 • ”Vad säger EU om detta, är det bara konsumenter som handlar i svenska butiker som ska straffbeskattas?”

  Facebook-kommentar
 • ”Om det var skatt på mängden flamskyddsmedel så visst men det är hela apparatens vikt dvs även betongklumpen i tvättmaskinen! Hur rimligt är det?”

  Facebook-kommentar
 • ”Flamsäkerhet handlar om att värna om människors liv. Trygghet ska inte beskattas.”

  Facebook-kommentar

Remissvar och artiklar

EHL
Elektronikbranschen
IT & Telekomföretagen
Svensk Elektronik
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen