Återvinn målarfärgen & andra vanliga kemikalier Återvinning av kemikalier

Återvinning handlar om klimat, men det är också en ekonomisk fråga. All materialåtervinning gör i regel nytta, men det varierar i hur lönsam och miljöbesparande den är. Målarfärg, lim och lack innehåller ofta lösningsmedel och andra ämnen som är skadligt för miljön. Dessa kan även skada djurlivet i havet.

Exempel på andra vanliga kemikalier som ska lämnas på återvinningscentral:

  • Målarfärg
  • Impregneringsmedel
  • Fernissa
  • Spackel
  • Sprayflaskor
  • Nagellack 
  • Batterier

Förpackningar med färgrester, även intorkade, ska också lämnas på en återvinningscentral. Det gäller även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller. Är burken urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

För alla kemikalier gäller att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Exempel på dessa är metallförpackningar, glas, papper, plast och tidningar. Materialen omvandlas senare till diverse råvaror för företag. Exempelvis nya plastförpackningar. Efterfrågan på återvunna produkter ökar och tekniken samt möjligheterna för vad som är möjligt att återvinna utvecklas hela tiden. Återvinning är faktiskt något som prioriteras hos både företag och beslutsfattare. 

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Exempel på dessa är metallförpackningar, glas, papper, plast och tidningar. Materialen omvandlas senare till diverse råvaror för företag. Exempelvis nya plastförpackningar. Efterfrågan på återvunna produkter ökar och tekniken samt möjligheterna för vad som är möjligt att återvinna utvecklas hela tiden. Återvinning är faktiskt något som prioriteras hos både företag och beslutsfattare. 

I Sverige kommer det ny lagstiftning som exempelvis innebär att år 2025 ska:

  • All textil samlas in separat från övrigt avfall
  • Alla hushåll erbjudas kostnadsfri insamling av förpackningar vid eller nära fastigheten (60 procent ska ha det redan 2021)
  • Själva sorteringen kan också komma förändras eftersom det blir svårt att ha hur många kärl som helst. Metall kan till exempel komma att sorteras tillsammans med något annat eftersom det är så enkelt att sortera i efterhand

Så hörni, nu återvinner vi & hjälps åt att bidra till ett bättre samhälle!