Skydda dig effektivast från kemikalier på jobbet

Du som jobbar inom byggbranschen har ett roligt och omväxlande arbete, samtidigt som du också utsätter dig för vissa risker. En byggplats innehåller en hel del faror, till exempel arbete under svåra väderförhållanden, höga höjder och dånande oljud såväl som tunga saker som ska lyftas i knepiga vinklar.

Som byggarbetare kommer du också i kontakt med damm, avgaser och olika slags kemikalier, exempelvis

  • färger
  • giftiga metaller
  • klister
  • mineraloljor
  • lösningsmedel

Det är därför extremt viktigt att du inte bara har på dig praktiska kläder för att komma åt redskap, hålla dig varm och kunna röra dig fritt men också att du har tillgång till bra munskydd och andningsmasker, såväl som skyddsglasögon och skyddshandskar. Kemikalier kan skada på flera olika sätt, till exempel att du andas in dem eller att de kommer i kontakt med din hud eller dina ögon.

Vems ansvar är din skyddsutrustning?

För länge sedan var det upp till byggarbetaren själv om han eller hon var skyddad på arbetsplatsen men idag är det enligt Arbetsmiljöverket arbetsgivarens ansvar att inte bara tillhandahålla skyddsutrustning utan också att se till att den är väl underhållen och av godkänd kvalitet. Till det kommer saker som bra förvaring, regelbunden rengöring och klar information om hur den ska sättas på och ta av. Under coronapandemin blev det uppenbart att många inte visste om hur ett enkelt munskydd fungerar och ska användas och det visar om något hur viktigt det är med utbildning i säkerhet på byggarbetsplatsen.

God kommunikation utgör ytterligare en säkerhetsfaktor. På många byggarbetsplatser runt om i landet jobbar personal från världens alla hörn, vilket innebär att inte alla kan förstå instruktioner eller varandra i alla lägen. Det är därför A och O att det dels finns säkerhetsdatablad och -instruktioner på flera språk, dels finns stöd för utvecklande av språkkunskaper på ett praktiskt sätt. Var inte heller rädd för att fråga! Ibland kan människor tycka att det är obekvämt och ångestfyllt att komma med frågor och funderingar kring säkerheten och då är det viktigt att komma ihåg att det kan bli en skillnad på liv och död. Känner du att något som har med skyddsutrustningen på din arbetsplats inte är tillräckligt bra? Ta upp det med din chef eller projektledare och kom gärna med egna förslag om du har några. Ett är säkert – du kommer inte ångra att du bad om bättre andningsskydd i långa loppet.

Olika sorters skyddsutrustning

Beroende på vilka kemikalier du kommer i kontakt med och under vilka förhållanden du arbetar kan du behöva olika slags skyddsutrustning. För dig som arbetar inne på kontoret kanske det räcker med ett väl filtrerat munskydd medan du som ska arbeta i direktkontakt med starka ämnen kan behöva en halvmask som klarar tunga kemikalier, rök och radioaktiva partiklar och som har utbytbara filter. Det är också viktigt med saker bra rengöringsprodukter och extra batterier om masken är batteridriven, och att det finns utrustning att mäta halten av gifter i omgivningarna.

Genom att ha tillgång till bra skyddsutrustning och säkerhetsinformation kan du fokusera på ditt jobb helt och hållet. Din hälsa är viktigast av allt och det inkluderar att känna dig trygg och säker.