Åtgärda fuktskador innan de blir värre

Fukt är ett vanligt problem i svenska hem. Det är samtidigt ett allvarligt problem som behöver åtgärdas så snabbt som möjligt. Förutom att fuktskadorna kan bli större kan mögel bildas. Dessutom kan det innebära hälsorisker att leva i ett hus med fukt och mögel.

Vid renovering av ett hus kan ibland oväntade – och oönskade – saker dyka upp. Ett av de vanligaste problemen är fukt. Hittar du en fuktskada är det något du ska ta på största allvar.

Skjut inte upp åtgärderna

Vid en fuktskada är det bättre ju tidigare problemet åtgärdas, så kontakta http://www.waterproof-stockholm.se/ så fort du misstänker att ditt hus har en fuktskada, så att du kan få hjälp snabbt. Det är väldigt vanligt med fuktskador, upp till två tredjedelar av alla hus i Sverige beräknas ha skador och då är fukt den vanligaste sortens skada. Bland annat kan moderna köksmaskiner vara en orsak till skadorna, men även läckande tak eller fukt som tar sig in vid fönster eller via husgrunden kan skada byggnader. Ett av problemen med fuktskador är att de blir värre ju länge du väntar med åtgärder, så att skjuta upp att åtgärda dem är ingen bra idé.

Att leva i ett fuktskadat hus

Ett fuktskadat hus kan lätt drabbas av mögelangrepp och att leva i ett hus med mögel eller fukt är inte hälsosamt. Både människor och djur kan få problem av det. En kortare period är ingen fara, till exempel när du väntar på sanering, men på sikt kan till exempel risken för allergi och astma bli dubbelt så stor för barn. Även vuxna kan bli sjuka och få olika slags problem av att leva i ett mögeldrabbat hus. Dessutom är det så att ju större fuktangreppen hinner bli, desto större jobb kommer krävas för att åtgärda problemet. Ett större arbete blir dyrare för dig, så ta hjälp så fort du kan.