Städning utan oro för farliga kemikalier

Trots de senaste årens fokus på miljö är det få som har koll på kemikalierna i sina städprodukter. Att vistas i hemmet såsom alla gör dagligen, och inte minst i den utsträckningen som man gör nu under coronapandemin, kan därför utgöra en hälsofara. 

 

Eco,Brushes,And,Rag,On,White,Background.,Flat,Lay,EcoKemiska produkter innehåller ofta farliga ämnen och kemikalier. Vanligt förekommande städprodukter i hemmet innehåller oftast allt från blekmedel och kaustiksoda i ugnsrengöringsprodukter till olika toalettrengöringsmedel som innehåller frätande syror. Det är särskilt farligt att hantera städkemikalier som dessa och frekvent användning kan resultera i sämre luftkvalitet, frätskador på hud och försämrad miljö. För att undvika hantering av kemikalier lösningen vara att anlita städföretag som Deluxia. Frekvent användning av städprodukter som innehåller farliga kemikalier kan påverka lungfunktionen långsiktigt i lika hög grad som rökning och drabbar främst kvinnor, skriver SVT. Har man blivit utsatt för kemikalier som etylenglykol och metanol är det viktigt att genast vidta åtgärder, läggas in för observation eller åka in på sjukhus för behandling.

Val av städprodukter och varsam användning

Det som är viktigt att tänka på i just valet av städprodukter är att framförallt läsa igenom den varningstext som finns på förpackningen, att inte ha över produkten i en förpackning som kan förväxlas mot exempelvis något ätbart. Barn ska inte hantera produkten och den ska hållas oåtkomlig för småbarn. 

 

Är det oundvikligt att ha vissa giftiga kemikalier hemma så bör stor aktsamhet vidtas och skyddsutrustning alltid användas. Välj i hög grad städprodukter som är miljömärkta och är av god kvalitet. Försök även att undvika andas in damm när du städar då kemiska ämnen kan samlas där.

Städtjänst – ett säkert alternativ till att städa själv

Valet av städtjänst bör vara lika viktigt som valet av städprodukter. Väljer du att anlita ett städföretag så är det viktigt att se över hur deras miljöanpassning ser ut, såväl för klimatets skull som ens egen. Det är just därför som det är fördelaktigt att inte bara se över produkterna i ens städskåp utan också att låta proffsen ta hand om städningen. 

 

Tänk på att det är viktigt att välja ett städföretag med fördelaktiga villkor och som är måna om sina medarbetare.