Utrusta bilar i byggbranschen med blixtljus

Du som arbetar i byggbranschen känner säkert till hur viktigt det är att använda blixtljus på bilen. När du arbetar vid byggen som sker vid trafikerade vägar och utför olika vägarbeten är det nödvändigt med varningsljus som tydligt märker ut för trafikanterna var du befinner dig. Att fordon har varningslyktor är ett grundläggande krav för att de ska få användas inom väghållningsarbete.

Med blixtljus för bilen kan du synas under både natt och dag. Blixtljusen i LED-format gör det möjligt för trafikanter att uppmärksamma din bil i god tid, innan du riskerar att råka ut för olyckor eller tillbud. Blixtljuslamporna från Avelux är särskilt framtagna för att passa vårt kalla klimat och är väl anpassade till alla sorters fordon med behov av att påkalla uppmärksamhet.

Följ regelverket med varningslykta

  • Alla väghållningsfordon ska ha en varningslykta enligt Trafikverket.
  • Varningslyktan ska vara möjlig att upptäcka från samtliga håll oavsett situation, och är avsedd att användas vid tillfällen då fordonet kan vara en fara eller ett hinder för dina medtrafikanter.
  • Om du befinner dig på en vägarbetsplats bör du även ha tillåten varselklädsel på dig. Denna bör vara utrustad med en synlig CE-märkning, och logotyper på klädseln får inte utgöra någon större ytpåverkan.

Om du använder ett arbetsfordon kan den också nyttjas som skyddsfordon vid vägarbetet, men det är viktigt att då utrusta det som ett skyddsfordon. Du bör då lägga till ett energiupptagande, tvärgående skydd på fordonet. Detta skydd brukar benämnas med förkortningen TMA vilket står för “Truck Mounted Attenuator”. Skyddets syfte är att stoppa risken för allvarliga personskador hos närvarande vägarbetare eller förare. För maximal säkerhet bör skyddsfordon placeras i två riktningar när en väg inte har mötesseparation och när arbetet utförs i mitten av vägen. En vanlig syn vid vägarbetsplatser är också energiupptagande skydd som går längs med vägen, som barriärer och räcken. Dessa kan sträcka sig långt utmed vägen om det är mycket arbete som behöver utföras. Målet med att installera sådana skydd är att hindra all trafik från att nå arbetsplatsen och effektivt leda undan passerande bilar. Med dessa långa skydd längs med vägen är det också lättare för trafikanter av olika slag att hitta sin väg när de ska åka förbi vägarbetsplatsen.

Otrygg arbetsplats

Att utföra vägarbeten kan ibland vara en otrygg miljö på grund av bilisternas attityder, där en del är aggressiva och blir arga på vägarbetarna. En rapport som utförts av Seko kunde visa att 91 procent av vägarbetarna kände oro när de utförde sitt arbete, framför allt på grund av bristande säkerhet. När Örebropolisen utförde en kontroll vid E20 visade det sig att en del av bilisterna inte brydde sig om att hålla hastigheten när de åkte förbi vägarbeten. Under endast några timmars kontroll var det ända upp till 30 förare som förlorade körkortet. Trafikpolisen Mikael skrev ett inlägg på Facebook där han menade att den höga hastigheten som många håller vid vägbyggen kan vara farlig och att liv skulle kunna räddas om förarna visade mer hänsyn och körde varsamt.